Her viser vi hvordan vi behandler dine personopplysninger når du støtter oss gjennom engangsbeløp eller fastgiveravtale.  

Formålet med behandlingen av personopplysningene 

Når du støtter vår organisasjons arbeid gjennom engangsbeløp eller fastgiveravtale brukes dine opplysninger til å registrere dine gaver i vårt system, til regnskapsformål og til nødvendig oppfølging. Dersom du gir et engangsbeløp vil du motta en kvittering på e-post. Dersom du ønsker å støtte oss månedlig vil du motta nødvendig informasjon om hvordan du oppretter dette på Vipps. Du kan også motta informasjon gjennom andre kanaler (brev eller telefon) som supplement til dette som ledd i din innmelding når det er nødvendig.  

Vår organisasjon mottar ikke statsstøtte og er avhengige av gaver fra private og bedrifter. Gaver og spesielt bidrag fra faste givere er vår viktigste kilde til støtte for å drive arbeidet vårt videre. Av denne grunn ønsker vi å kunne fortelle mer om vårt arbeid og høre om du kan tenke deg å støtte oss ytterligere. Det kan være gjennom henvendelser per telefon, brev, e-post eller SMS. For slike henvendelser overholder vi naturligvis Markedsføringsloven og dens bestemmelser for idéelle organisasjoner, samt dine gjeldende reservasjoner. Vi bestreber oss dessuten på å gjøre dette på en måte som er akseptabel og ikke overveldende for deg.  

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder oppfylling av SMS-avtalen, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte.  

Reservasjonsmulighet 

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon respekterer vi naturligvis det! Da ber vi deg sende en mail til medlem@vårorganisasjon.no Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot: Telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler.  

Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra vår organisasjon, og er strengere enn reservasjoner som du eventuelt legger inn i Brønnøysund. Reservasjoner hos oss vil overstyre lovregulerte anledninger vi har til å kontakte deg som aktiv støttespiller.  

Innhenting og lagring av personopplysninger  

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker dine opplysninger mot offentlig register, slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Vasken innebærer en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om ytterligere økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.  

Vasken henter også inn reservasjoner mot henvendelser per brev eller telefon fra Brønnøysundregisteret, selv om disse ikke angår aktive relasjoner som f.eks. fastgiveravtale eller sporadiske gaver siste tre år.  

Vi oppbevarer informasjonen om deg som giver så lenge du har en aktiv forbindelse til oss.  

Også etter at du har sluttet å gi til vår organisasjon må vi oppbevare dine opplysninger i fem regnskapsår, som dokumentasjon og i henhold til bokføringsloven. Deretter blir opplysningene automatisk anonymisert og oppbevart for statistikk.  

Utlevering av personopplysninger 

(Samlet beløp for din støtte vil hvert år innberettes til skattemyndighetene sammen med de nødvendige personopplysninger, slik at du kan få skattefradrag på selvangivelsen for dine gaver til ORG.XXX dersom de overstiger 500 kr pr år. Dette forutsetter at du har samtykket til det gjennom å oppgi ditt fødselsnummer. ) 

Vår organisasjon selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Av og til må vi bruke underleverandører, f.eks. i forbindelse med utsendelser. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål.  

Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!  

E-post: medlem@vår organisasjon.no  

Hilsen vår organisasjon